Fe Fier

Fierul este implicat direct sau indirect în toate procesele fiziologice datorită însuşirii lui de a forma compuşi complecşi de tip chelat, şi de a suferi schimbări de valenţă în procesele de oxido-reducere. Fe are rol în sinteza clorofilei, carbohidraţilor, respiraţia celulei, reducerea chimică a nitratului şi sulfatului şi în asimilarea N. Absorbţia fierului de către plante se face sub formă cationică, mai uşor ca Fe2+ şi în cantităţi mai reduse ca Fe3+. În solurile acide există o probabilitate mai mare de absorbţie a fierului din compuşi ferici

Știați că…

Ghid De Utilizare A Îngrășămintelor

 

Din punct de vedere al abundenţei în sol, fierul face parte din categoria macroelementelor, conţinutul total fiind cuprins, în medie, între 3% până la 5%. Însă, având în vedere cantitatea de fier solubilizată în soluţia solului (de ordinul mg/kg sol) şi, în special, cantitatea absorbită de plante (de ordinul zecilor şi sutelor de ppm) şi funcţiile pe care le îndeplineşte în procesul nutriţional, fierul aparţine grupei microelementelor. Concentraţia Fe în soluţia solului este foarte redusă, fiind o funcţie directă de pH şi de potenţialul redox. Astfel, la creşterea pH-ului cu o unitate conţinutul de Fe solubil scade de 1.000 de ori. Cel mai scăzut conţinut în Fe solubil se află la pH-ul cuprins între 6,5 şi 8,0.
Pentru o administrarea argumentată a fierului este necesară mai întâi de toate analiza solului și a țesutului vegetativ. Doza aplicării fertilizanților cu fier se va face strict conform fișei recomandărilor din buletinul de analiză. În caz de depistare a carențelor, cel mai eficient mod de administrare a fertilizanților fiind  tratementele  foliare.

Simptome De Deficit

Carența în fier se manifesta pe frunzele tinere. De multe ori simptomele seamănă cu cele în Mn, atât lipsa Mn cât şi a Fe scade producerea clorofilei. Îngălbenirea suprafeţei dintre nervurile frunzei cauzată de lipsa fierului este numită cloroză ferică. În caz de deficienţă severă frunzele devin albicioase prin piederea clorofilei. Nu întotdeauna cloroza are drept cauză insuficienţa în Fe2+, ci poate fi o carenţă indusă de prezenţa în exces a CaCO3 în sol, de un dezechilibru provocat de N şi P în exces.

Excesul în fier. Frunzele sunt acoperite iniţial cu spoturi maronii care cu timpul capătă o culoare maro uniformă. Excesul în fier se manifestă pe soluri acide şi exces de umiditate unde conţinutul în Fe solubil poate creşte de la 0,1 la 50-100 ppm doar în câteva săptămâni.

Deficit de fier în grâu

Toate fotografiile sunt furnizate prin amabilitatea Institutului Internațional de nutriție a plantelor (IPNI) și de colectare a imaginii deficienței de nutrienți din culturi IPNI. Fotografiile de mai sus sunt un eșantion de o colectare mai mare, care oferă o eșantionare cuprinzătoare de sute de cazuri clasice de deficit de culturi de la parcele de cercetare și terenuri agricole situate în întreaga lume. Pentru acces la întreaga colecție, puteți vizita site-ul IPNI lui.