N Azot

Azotul element de bază în nutriția plantelor. Azotul are o influență semnificativă asupra recoltei. Intră în componența aminoacizilor, proteinelor, vitamine, clorofilei, –  elemente ce stau la baza activităţilor vitale ale plantei. Azotul este elementul care răspunde de creșterea în dimensiuni a plantelor și este responsabil direct de capacitatea de  de absorție și de calitatea recoltei.
Plantele preiau cea mai mare parte a azotului din sol sub formă de nitrat (NO₃⁻) sau ion de amoniu (NH₄⁺). O mică parte de azot și anume forma amidică poate fi asimilată prin frunze.

Știați că…

Ghid De Utilizare A Îngrășămintelor

Azotul este un nutrient esențial pentru creșterea, dezvoltarea și reproducerea plantelor. În ciuda faptului că azotul este unul dintre cele mai abundente elemente de pe Pământ, deficitul de azot este probabil cea mai frecventă problemă nutrițională care afectează plantele la nivel mondial – azotul din atmosferă și scoarța terestră nu este direct disponibil pentru plante. Din acest considerent este necesară intervenția umană prin aplicarea fertilizanților cu azot în cele mai multe cazuri cu îngrășăminte sintetizate chimic.
Aplicarea fertilizanților cu azot se practică cel mai des înainte sau concomintent cu semănatul. Dozele variază în funcție de necesarul de consum a culturii (de la 50-100 kg/ha s.a până la 250 -300 kg/ha s.a.), însă pentru stabilirea mai exactă a dozei se recomandă efectuarea unei analize a solului. O altă interveție cu fertilizanți pe bază de azot se recoamndă în perioada de vegetație a culturi, astfel culturile cerealiere reacținează benefic la aplicarea îngrășămintelor cu azot fazial.               

Simptome De Carență

Carenţa în azot efect asupra ratei de creştere. Plantele rămân mici, constituţia lor este firavă, ramificarea este slabă, suprafaţa frunzelor este mică. Provoacă îngălbenirea sau clorozarea frunzelor îngălbenirea apare de obicei pe frunzele de la bază în timp ce frunzele din vârf rămân verzi datorită faptului că acestea primesc N prin translocare de la funzele bătrâne decolorarea începe de la vârful limbului si înaintează sub forma literei V. În cazul unei deficienţe severe, frunzele se brunifică şi mor. recolta şi conţinutul în proteină este redus.

Toxicitatea în azot se exteriorizează prin creşterea luxuriantă a frunzelor, care capătă o coloraţie verde închis albastru metalizat. Perioada de vegetaţie a plantelor se prelungeşte şi este întârziată ajungerea la maturitate a recoltei. Concentraţii ridicate în NH4+ pot fi toxice pentru creşterea plantei, în special atunci când soluţia solului este alcalină. Excesul de N-NO3- se manifestă prin etiolarea frunzelor, pierderea tugescenţei, arsuri şi necroze marginale ale acestora.

Toate fotografiile sunt furnizate prin amabilitatea Institutului Internațional de nutriție a plantelor (IPNI) și de colectare a imaginii deficienței de nutrienți din culturi IPNI. Fotografiile de mai sus sunt un eșantion de o colectare mai mare, care oferă o eșantionare cuprinzătoare de sute de cazuri clasice de deficit de culturi de la parcele de cercetare și terenuri agricole situate în întreaga lume. Pentru acces la întreaga colecție, puteți vizita site-ul IPNI lui.