C Carbon

Carbonul este elementul chimic fundamental al oricărei forme de viață, el constituind totodată istoria vieții pe planeta Pământ. Carbonul se găsește în toate mediile, atât cele geologice (roci, cărbuni, țiței), în apa lacurilor, mărilor și oceanelor, în soluri, vegetație, în corpurile animale, umane și în atmosferă.
Plantele preia CO₂ din aer și folosesc C pentru energie, contribuind la construirea de compuși biologici esențiali, cum ar fi carbohidrații și proteinele.

Știați că…