Viermele perelor (Cydia pyrivora)

Vă Confruntați cu Această Problemă?

Dăunător larg răspândit, periculos atacă fructele de păr.

Se manifestă prin pagubele provocate de către larve care pătrund în fructele formate, fac galerii spre camera seminceră pe care o distrug hrănindu-se. Fiecare larvă atacă doar un fruct. Fructele atacate sunt depreciate calitativ. La invazii puternice, pierderile de recolta pot fi mari.

Prevenire şi combatere.

Printre măsurile care pot diminua dezvoltarea normală a dăunătorilor şi astfel ar contribui la protejarea recoltelor de fructe sunt:

  • alegerea corectă a terenului pentru plantarea pomilor fructiferi, arătura adâncă înaintea plantării;
  • cultivarea de soiuri rezistente;
  • tăierea şi distrugerea lăstarilor atacaţi, colectarea şi distrugerea frunzişului şi fructelor atacate;
  • combaterea buruienilor, folosind unul din produsele de uz fitosanitar recomandat şi autorizat;
  • utilizarea fertilizanţilor autorizaţi şi recomandaţi pentru plantaţiile pomicole în Republica Moldova;
  • se va evita producerea de răni pe fructe şi ramuri;
  • se va efectua la timp, tăietul în uscat a ramurilor cu dezinfectarea locurilor de tăiere şi înlăturarea ramurilor cu distrugerea lor;
  • se vor aplica la timp măsurile de combatere a bolilor şi dăunătorilor pe toată perioada de vegetaţie folosind produsele de uz fitosanitar recomandate şi autorizate, respectandu-se termenul de aşteptare de la ultimul tratament şi până la colectarea fructelor.