Rugina neagră a grâului (Puccinia graminis)

Vă Confruntați cu Această Problemă?

Boala răspândită pretutindeni în zonele de cultivare a grâului, se întâlnește primăvara pe grâu, orz, secară, ovăz, la plantele graminee spontane, produce pagube însemnate.

Se manifestă pe toate organele aeriene, pe tecile frunzelor și pe tulpini, sub formă de pustule liniare de – 2- 3 mm, care ulterior confluează, formând striuri liniare de până la 22 mm lungime, înconjurate de resturile epidermei rupte și de culoare ruginie-cafenie (când conțin uredospori) sau negre (când se formează teleutospori). Provoacă intesificarea evaporării apei din plantă, respirația și se reduce asimilația clorofilei,  în verile secetoase, boala determină șiștăvirea puternică și diminuarea considerabilă a productivității plantelor.

Prevenire şi combatere.

Ca măsuri preventive de profilaxie şi terapie, în scopul reducerii gradului de infectare şi atac a plantelor de către agenţii patogeni, precum şi a densităţii numerice a speciilor dăunătoare de insecte, combaterii integrate eficiente se recomandă:

 • efectuarea dezmiriştirii de vară şi a aratului adânc, pentru incorporarea în sol a resturilor vegetale şi a samulastrei;
 • distrugerea samulastrei şi a resturilor de plante rămase pe câmp după recoltare;
 • folosirea soiurilor rezistente şi a seminţelor sănătoase la semănat, tratate bine, folosind unul din produsele de uz fitosanitar recomandat şi autorizat;
 • rotaţia culturilor şi respectarea asolamentelor;
 • efectuarea semănatului boabelor tratate în epoca optimă pentru cultura concretă;
 • amplasarea corectă a culturii în asolament cu respectarea cerinţelor şi părţicularitaților biologice de creştere;
 • utilizarea corectă a fertilizanţilor (îngrăşămintele minerale şi organice, stimulatorii de creştere etc.);
 • izolarea loturilor semincere de cele destinate pentru consum cu adunarea şi distrugerea spicelor infectate;
 • curăţarea şi dezinfectarea combinelor înainte de utilizare;
 • cosirea gramineelor spontane din vecinătatea culturilor cerealiere;
 • recoltarea în termene optime ale culturilor cerealiere;
 • efectuarea monitoringului fitosanitar pe tot parcursul perioadei de vegetaţie, pentru evidenţierea focarelor şi utilizarea eficientă a măsurilorde combatere;
 • aplicarea tratamentelor chimice timp de vegetaţie utilizând unul din produsele de uz fitosanitar recomandat şi autorizat.