Rugina galbenă a grâului (Puccinia striiformis)

Vă Confruntați cu Această Problemă?

Boală răspândită pretutindeni la grâu, orz, secară, ovăz şi care produce pagube mai mari pe terenurile umede şi răcoroase.

Se manifestă pe frunze, tulpină, ariste, palee (glume) şi cariopse (boabele din spic), la început cu apariţia pe acestea a unor pustule cu uredospori dreptunghiulare de culoare galbenă, depuse în striuri drepte, paralele nervurilor, alternate cu zonele neatacate. Spre sfârşitul perioadei de vegetaţie a grâului, pe locurile atacate se formează teleutopustulele de culoare brună-închis, aproape neagră. Spre faza de înflorire, parte din frunze se îngălbenesc şi se usucă prematur, iar câmpurile puternic afectate îşi schimbă culoarea. Plantele au spicele bolnave, iar boabele formate în acestea sunt şiştave.

Prevenire şi combatere.

Ca măsuri preventive de profilaxie şi terapie, în scopul reducerii gradului de infectare şi atac a plantelor de către agenţii patogeni, precum şi a densităţii numerice a speciilor dăunătoare de insecte, combaterii integrate eficiente se recomandă:

 • efectuarea dezmiriştirii de vară şi a aratului adânc, pentru incorporarea în sol a resturilor vegetale şi a samulastrei;
 • distrugerea samulastrei şi a resturilor de plante rămase pe câmp după recoltare;
 • folosirea soiurilor rezistente şi a seminţelor sănătoase la semănat, tratate bine, folosind unul din produsele de uz fitosanitar recomandat şi autorizat;
 • rotaţia culturilor şi respectarea asolamentelor;
 • efectuarea semănatului boabelor tratate în epoca optimă pentru cultura concretă;
 • amplasarea corectă a culturii în asolament cu respectarea cerinţelor şi părţicularitaților biologice de creştere;
 • utilizarea corectă a fertilizanţilor (îngrăşămintele minerale şi organice, stimulatorii de creştere etc.);
 • izolarea loturilor semincere de cele destinate pentru consum cu adunarea şi distrugerea spicelor infectate;
 • curăţarea şi dezinfectarea combinelor înainte de utilizare;
 • cosirea gramineelor spontane din vecinătatea culturilor cerealiere;
 • recoltarea în termene optime ale culturilor cerealiere;
 • efectuarea monitoringului fitosanitar pe tot parcursul perioadei de vegetaţie, pentru evidenţierea focarelor şi utilizarea eficientă a măsurilorde combatere;
 • aplicarea tratamentelor chimice timp de vegetaţie utilizând unul din produsele de uz fitosanitar recomandat şi autorizat.