Râia neagră a cartofului (Synchytrium endobioticum)

Vă Confruntați cu Această Problemă?

Râia neagră a cartofului (Synchytrium endobioticum), la fel buba neagră sau cancerul cartofului – boală de carantină.

Se manifestă frecvent pe tuberculi, stoloni, la bază tulpinii şi pe frunze prin apariţia unor tumori buretoase, la început de o culoare albă, sau alb-gălbuie, de diferite forme şi mărimi. Tumorile mai târziu devin brune-negricioase, iar tuberculii în condiţii de umiditate sporită putrezesc. Tuberculii, de regulă, sunt afectaţi în dreptul ochilor, care constituie partea de intrare a agentului patogen. Boala provoacă daune considerabile.

Prevenire şi combatere.

Printre măsurile de profilaxie şi terapie pentru protejarea cartofului sunt:

  • selectarea câmpurilor cu soluri nisipoase şi pregătirea bună a lor înainte de plantarea cartofului, se vor evita câmpuri care rețin apa;
  • folosirea pentru cultivare a tuberculelor sănătosi şi bine trataţi cu unul din produsele se uz fitosanitar recomandaţi şi autorizaţi;
  • plantarea tuberculilor la adâncime de 10-12 cm;
  • utilizarea ingrăşămintelor cu azot în doze echilibrate cu fosfor şi potasiu pentru creşterea rezistenţei la mană autorizate şi recomandate pentru cultura cartofului în Republica Moldova;
  • colectarea resturilor de plante atacate şi distrugerea lor;
  • se va interzice importul de cartofi contaminaţi din alte ţări;
  • se va respecta rotaţia în asolament astfel ca cartoful să poată reveni după 4-5 ani;
  • utilizarea pe timp de vegetaţie în termene optime a tratamentelor chimice pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor folosind unul din produsele de uz fitosanitar recomandat şi autorizat.