Păduchele galicol al frunzelor de măr (Dysaphis devecta Walk.)

Vă Confruntați cu Această Problemă?

Iernează în formă de ou pe sub scoarţa defoliată a ramurilor de schelet. Are 3-4 generaţii pe an. Adulţii şi larvele atacă îndeosebi frunzele, formând colonii masive şi sugând seva din ţesuturi. În urma atacului frunzele se răsucesc luînd aspectul unor gale de culoare roşie, uneori rozovie. Cu timpul frunzele se usucă şi cad. În anii de invazii – sunt atacate şi fructele, pe care în urma înţepăturilor se formează pete roşii, depreciindu-se calitatea. Pagube mai mari se înregistrează în anii cu primăveri călduroase şi secetoase, preponderent în perioada de creştere intensivă a lăstarilor în luna mai.

Prevenire si combatere.

Se recomandă tratamente la avertizare cu produse de uz fitosanitar recoman­date. La infestări puternice tratamentele se pot repeta la interval de 8-10 zile.