Omida păroasă a stejarului (Lymantria dispart)

Vă Confruntați cu Această Problemă?

Dăunător larg răspândit, atacă nucul şi alte specii foioase silvice.

Se manifestă prin daunele provocate de către larve care primăvara timpuriu rod mugurii, mai târziu frunzele din care rămân doar petiolurile şi nervurile principale. Uneori pot ataca şi fructele abia formate. Pomii atacați stagnează în creştere, fructele rămân mici. La invazii puternice, pomii pot fi defoliați complet.

Prevenire şi combatere.

Printre măsurile eficiente de diminuare a pagubelor potențiale provocate de către agenții patogeni şi speciile dăunătoare de insecte sunt:

  • alegerea corectă a terenului pentru plantarea nucului, pante sudice, bine încălzite;
  • se vor efectua tăierile în uscat cu colectarea şi distrugerea ramurilor atacate;
  • se vor folosi puieți, altoi şi portaltoi sănătoși;
  • se vor colecta şi distruge frunzele atacate şi căzute;
  • se vor aplica în termeni optimi măsurile de combatere a bolilor şi dăunătorilor folosind unul din produsele de uz fitosanitar recomandat şi autorizat;
  • se vor aplica echilibrat şi la timp fertilizanții autorizați şi recomandați în Republica Moldova;
  • se vor aplica regulat măsurile de lucrare a solului etc.