Ofilirea sau fuzarioza – Fusarium oxysporium f. sp. lycopersici.

Vă Confruntați cu Această Problemă?

Simptomele de afectare a tomatelor de fuzariozăFusarium oxysporium f. sp. lycopersici

Aspectul general:

Afectează plantele din sere şi solarii. În câmp atacul începe prin îngălbenirea frunzelor bazale, iar apoi şi a celor superioare, care se necrozează şi se usucă, iar boala progresează treptat spre vârful plantelor. În solarii şi sere, în condiţii favorabile atacului, plantele se ofilesc rapid, fructele păstrându-şi culoarea normală verde. Pe secţiuni, în partea bazală a tulpinii plantelor bolnave se observă apariţia unui puf alb–suriu, format din conidiofori şi conidiile ciupercii, care mai târziu produce brunificarea pereţilor vaselor conducătoare şi uscarea plantelor. În solarii şi sere, în condiţii favorabile atacului, plantele se ofilesc rapid, fructele păstrându-şi culoarea normală verde.

Prevenire şi combatere.

Pe baza determinării şi avertizării se urmăreşte evoluţia ciupercii şi momentul de proiectare a picnosporilor. Germinarea picnosporilor şi producerea infecţiilor este determinată de temperaturi de 22–26oC şi umiditate relativă de aproximativ de 100% la prezenţa apei libere.

În timpul perioadei de vegetaţie, la culturile din spaţii protejate se aplică tratamente la sol, în jurul bazei tulpinii, cu produsele indicate în registru. Primul tratament se face la 10 zile după plantare, iar următoarele două la intervale de 25–30 zile. Executarea tratamentelor chimice în scop de combatere cu produsele fitosanitare recomandate.