Monilioza (Monilia fructigena)

Vă Confruntați cu Această Problemă?

Boală larg răspândită în toate zonele de cultivare, atacă mărul, părul şi gutuiul, inclusiv în depozite.

Se manifestă pe ramuri, frunze, flori, fructe în diferite faze de dezvoltare a culturii, prin apariţia unui mucegai cenuşiu-gălbui alcătuit din miceliul ciupercii. Primăvara în timpul înfloritului, unele ramuri tinere vestejesc, frunzele şi florile se brunifică, se usucă şi cad. Pe fructe boala variază în dependenţă de condiţiile climaterice, sub trei forme:

 • pe timp cald şi ploios – este brun;
 • pe timp umed şi rece – negru;
 • pe timp cald şi secetos – fructele se mumifică.

La atacuri puternice, pierderile de roadă sunt foarte mari.

Prevenire şi combatere.

Printre măsurile care pot diminua dezvoltarea normală a dăunătorilor şi astfel ar contribui la protejarea recoltelor de fructe sunt:

 • alegerea corectă a terenului pentru plantarea pomilor fructiferi, arătura adâncă înaintea plantării;
 • cultivarea de soiuri rezistente;
 • tăierea şi distrugerea lăstarilor atacaţi, colectarea şi distrugerea frunzişului şi fructelor atacate;
 • combaterea buruienilor, folosind unul din produsele de uz fitosanitar recomandat şi autorizat;
 • utilizarea fertilizanţilor autorizaţi şi recomandaţi pentru plantaţiile pomicole în Republica Moldova;
 • se va evita producerea de răni pe fructe şi ramuri;
 • se va efectua la timp, tăietul în uscat a ramurilor cu dezinfectarea locurilor de tăiere şi înlăturarea ramurilor cu distrugerea lor;
 • se vor aplica la timp măsurile de combatere a bolilor şi dăunătorilor pe toată perioada de vegetaţie folosind produsele de uz fitosanitar recomandate şi autorizate, respectandu-se termenul de aşteptare de la ultimul tratament şi până la colectarea fructelor.