Gărgărița sfeclei (Tanymecus palliates)

Vă Confruntați cu Această Problemă?

Dăunător larg răspîndit și care atacă sfecla pentru zahăr, porumbul, floarea soarelui, tutnul ,mazărea, lucerna.

Se manifestă prin roaderea completă a frunzelor abia răsărite, retezirea tulpinilor de la colet. La plante mai dezvoltate, adulții rod frunzele pe la margină, sub formă de trepte. Larvele se hrănesc cu rădăcinile diferitor plante. La invazii puternice, pierderile sunt mari.

Prevenire şi combatere.

Printre măsurile de profilaxie şi terapie care pot asigura o creştere normală a sfeclei pentru zahăr sunt:

 • pregătirea calitativă a solului înainte de semănat;
 • folosirea materialului semincer sănătos şi bine tratat cu unul din produsele de uz fitosanitar recomandat şi autorizat;
 • efectuarea semănatului în termene optime pentru cultură;
 • izolarea câmpurilor semincere de cele de producţie la cel puţin 1 km distanţa unul de altul;
 • respectarea rotaţiei culturilor cu revenirea pe acelaşi teren după 3-4 ani;
 • utilizarea fertilizanţilor autorizaţi şi recomandaţi pentru cultura sfeclei pentru zahăr în Republica Moldova;
 • colectarea şi distrugerea rămăşiţelor vegetale atacate la sfârşitul perioadei de vegetaţie;
 • curăţarea şi dezinfectarea depozitelor;
 • evitarea culturii sfeclei pentru zahăr pe terenurile alcaline şi uscate;
 • folosirea soiurilor rezistente;
 • aplicarea la timp, în perioada de vegetaţie a măsurilor de combatere utilizând unul din produsele de uz fitosanitar recomandat şi autorizat.