Făinarea cerealelor (Erysiphe graminis)

Vă Confruntați cu Această Problemă?

Boala întâlnită des la grâu, orz, ovăz, secară, precum și la plantele spontane, apare în fiecare an și poate produce pagube de până la 20 la sută din producție.

Se manifestă primăvara timpuriu, în aprilie-mai pe organele afectate, sub formă de pete albicioase, pâsloase, constituite din miceliul conidioforii și conidiile ciupercii care necrozează țesuturile plantei și le brunifică. Spre sfârșitul perioadei de vegetație, pe organele atacate se observă puncte negricioase care sunt cleistoteciile ciuperci. Plantele atacate rămân în creștere, spicele sunt mai mici cu cariopse șiștave.

Prevenire şi combatere.

Ca măsuri preventive de profilaxie şi terapie, în scopul reducerii gradului de infectare şi atac a plantelor de către agenţii patogeni, precum şi a densităţii numerice a speciilor dăunătoare de insecte, combaterii integrate eficiente se recomandă:

 • efectuarea dezmiriştirii de vară şi a aratului adânc, pentru incorporarea în sol a resturilor vegetale şi a samulastrei;
 • distrugerea samulastrei şi a resturilor de plante rămase pe câmp după recoltare;
 • folosirea soiurilor rezistente şi a seminţelor sănătoase la semănat, tratate bine, folosind unul din produsele de uz fitosanitar recomandat şi autorizat;
 • rotaţia culturilor şi respectarea asolamentelor;
 • efectuarea semănatului boabelor tratate în epoca optimă pentru cultura concretă;
 • amplasarea corectă a culturii în asolament cu respectarea cerinţelor şi părţicularitaților biologice de creştere;
 • utilizarea corectă a fertilizanţilor (îngrăşămintele minerale şi organice, stimulatorii de creştere etc.);
 • izolarea loturilor semincere de cele destinate pentru consum cu adunarea şi distrugerea spicelor infectate;
 • curăţarea şi dezinfectarea combinelor înainte de utilizare;
 • cosirea gramineelor spontane din vecinătatea culturilor cerealiere;
 • recoltarea în termene optime ale culturilor cerealiere;
 • efectuarea monitoringului fitosanitar pe tot parcursul perioadei de vegetaţie, pentru evidenţierea focarelor şi utilizarea eficientă a măsurilorde combatere;
 • aplicarea tratamentelor chimice timp de vegetaţie utilizând unul din produsele de uz fitosanitar recomandat şi autorizat.